ՕՐՆ ՀԱՂԹԱՆԱԿԻ

Автор слов на армянском языке – Арам Абрамян

Օրն Հաղթանակի, բաղձալի ու հեռավոր, 
Որպես աստղ երկնի հուրի մեջ հանգչող։ 
Փոշեպարար ճամփաներով մոխրավառ 
Մենք քայլել ենք... Ու զոհվել ենք, որ նա գա՝ 

Օրն այս Հաղթանակի Ալ-վառոդաբույր, 
Ցնծություն է Բյուրազրկանք, ալեքունք, 
Խնդություն է Արցունքոտ ու խնկաբույր՝ 
Օրն Հաղթանակի՛ Օրն Հաղթանակի՛ Հաղթանակի՜: 

Զոր ու գիշեր, ճակատում թե թիկունքում, 
Մեծ ու փոքր ՝ անսասան ու անկոտրում, 
Զոր ու գիշեր մարտնչում էինք անվարան, 
Որ գար օրն այս փառավոր ու հաղթական՝ 

Օրն այս Հաղթանակի Ալ-վառոդաբույր, 
Ցնծություն է Բյուրազրկանք, ալեքունք, 
Խնդություն է Արցունքոտ ու խնկաբույր՝ 
Օրն Հաղթանակի՛ Օրն Հաղթանակի՛ Հաղթանակի՜: 

Ոչ բոլորս, իմ անգի՛ն Մայր, տուն դարձանք...
Զուլալ ցողն է գրկում նրանց վաղորդյան։ 
Ոտքով անցանք կես Եվրոպան՝ կես-աշխարհ, 
Որ գար օրն այս փառավոր ու հաղթական՝ 

Օրն այս Հաղթանակի Ալ-վառոդաբույր, 
Ցնծություն է Բյուրազրկանք, ալեքունք, 
Խնդություն է Արցունքոտ ու խնկաբույր՝ 
Օրն Հաղթանակի՛ Օրն Հաղթանակի՛ Հաղթանակի՜: 

Скачать