ZƏFƏR GÜNÜ

Литературный перевод – Азер Сафаров

Bu qələbənin günü necə bizdən uzaqdı!
Qəlblər atəş içində, ümüdlər közərirdi.
Qət elədik yolları, çox toz-torpaq udmuşuq,
Bu qələbə güyünə biz artıq ki, qovuşduq!

Bu qələbənin günü barıt qoxusu dadır!
Bu bayramın arzusu saçımızı ağardır!
Bu sevincin yaşları gözlərdəki damladır!
Bu qələbənin günü! İstəklərin zirvəsi! Bu qələbənin günü!
 
Gecə-gündüz yatmadıq, marten sobsı yandı,
Vətən hərbə çağırdə, gözümüzü yummadıq.
Gecə-gündüz çalışdıq, dava ağır olurmuş,
Bu qləbə gününə biz axır ki, qovuşduq!


Bu qələbənin günü barıt qoxusu dadır!
Bu bayramın arzusu saçımızı ağardır!
Bu sevincin yaşları gözlərdəki damladır!
Bu qələbənin günü! İstəklərin zirvəsi! Bu qələbənin günü!

Salam ana! Qayıtdıq! Hamı dönə bilmədi!
Bu yalın ayaqlara səhər şehi həsrətdi.
Avropanın yolların arxamızda qoymuşuq!
Bu qələbə gününə biz axır ki, qovuşduq! 
 
Bu qələbənin günü barıt qoxusu dadır!
Bu bayramın arzusu saçımızı ağardır!
Bu sevincin yaşları gözlərdəki damladır!
Bu qələbənin günü! İstəklərin zirvəsi! Bu qələbənin günü!

Скачать