ZƏFƏR GÜNÜ

Подстрочный перевод - Мехрибан Садыговa

Zəfər günü Zəfər günü, o bizdən nə qədər uzaq idi
Tükənmiş odda bir kömür əriyirdi.
Tozda yandırılmış verstlər var idi 
Bu günü bacardığımız qədər yaxınlaşdırdıg 

Bu Qələbə Günündən barıt goxusu gəlir
Bu bayram saçlarımızın agıdır
Gözlərimizdə sevinc yaşlarıdır.
Qələbə Günü! Qələbə Günü! Qələbə Günü!
 
Gecə və gündüz Martın sobalarının qarşısında
Vətənimiz gözlərini yummadı.
Gecə-gündüz çətin bir döyüş vuruldu –
Bu günü bacardığımız qədər yaxınlaşdırdıq. 

Bu Qələbə Günündən barıt goxusu gəlir
Bu bayram saçlarımızın agıdır
Gözlərimizdə sevinc yaşlarıdır.
Qələbə Günü! Qələbə Günü! Qələbə Günü!
 
Salam ana, hamımız qayıtmadıq ...
Ayaqyalın şehdən keçərdim!
Avropanın yarısını getdik, yer kürəsinin yarısını
- Bu günü bacardığımız qədər yaxınlaşdırdıq.

Bu Qələbə Günündən barıt goxusu gəlir
Bu bayram saçlarımızın agıdır
Gözlərimizdə sevinc yaşlarıdır.
Qələbə Günü! Qələbə Günü! Qələbə Günü!

Bu Qələbə Günündən barıt goxusu gəlir
Bu bayram saçlarımızın agıdır
Gözlərimizdə sevinc yaşlarıdır.
Qələbə Günü! Qələbə Günü! Qələbə Günü!

Скачать