Гелебе гюну!

Бу гелебенин гюну нече бизден узагды
Гелбден атеш ичинде, умюдлер кёзерирди 
Гет эледиг ейоллары, чох тоз-торпаг удмушдуг
Бу гелебе гюнунэ биз ахыр ки, говушдуг!

Бу гелебенин гюну Барыт гохусу дадыр!
Бу байрамын арзусу Сачымызы агардыр!
Бу севиджин яшлары Гёзлердеки дамладыр 
Бу гелебенин гюну Истеклерин зирвеси Бу гелебенин гюну

Гедже гюндуз ятмадыг, мартен собасы янды 
Ветэн хербэ чагырды, гёзумузу юммадыг
Гедже гюндуз чалышдыг, дава агыр олурмуш 
Бу гелебе гюнунэ биз ахыр ки, говушдуг! 

Бу гелебенин гюну Барыт гохусу дадыр!
Бу байрамын арзусу Сачымызы агардыр!
Бу севиджин яшлары Гёзлердеки дамладыр 
Бу гелебенин гюну Истеклерин зирвеси Бу гелебенин гюну
 
Салам ана! Гайытдын! Хамы донэ билмеди! 
Бу ялын аяглара сехер шехи хесретди
Авропанын ёлларын архамызда гоймушуг
Бу гелебе гюнунэ биз ахыр ки, говушдуг

Бу гелебенин гюну Барыт гохусу дадыр!
Бу байрамын арзусу Сачымызы агардыр!
Бу севиджин яшлары Гёзлердеки дамладыр 
Бу гелебенин гюну Истеклерин зирвеси Бу гелебенин гюну

Бу гелебенин гюну Барыт гохусу дадыр!
Бу байрамын арзусу Сачымызы агардыр!
Бу севиджин яшлары Гёзлердеки дамладыр 
Бу гелебенин гюну Истеклерин зирвеси Бу гелебенин гюну

Скачать