ДЕНЯТ НА ПОБЕДАТА

Перевела активист Болгарского землячества - Венцислава Колева

Ден Победен, как далече той от нас все беше,
как в угасналия огън въгленчето се топеше.
Извървяхме версти*, плувнали във прах и огън -
правехме по-близък този ден тъй както можем.

Този Ден Победен със барут пропит е,
той е празник посивели са косите.
Той е радост със сълзи в очите.
Денят на Победата! Денят на Победата! Денят на Победата!

Дни и нощи будна пред откритите пещи
нашата Родина трудеше се и не спеше.
Дни и нощи битка тежка трябваше да водим - 
правехме по-близък този ден тъй както можем.

Този Ден Победен със барут пропит е,
той е празник посивели са косите.
Той е радост със сълзи в очите.
Денят на Победата! Денят на Победата! Денят на Победата!

Майчице, здравей, дойдохме си, ала не всички...
Искам да претичам бос по росната тревица!
Половин Европа, половин Земя вървяхме ходом - 
правехме по-близък този ден тъй както можем.

Този Ден Победен със барут пропит е,
той е празник посивели са косите.
Той е радост със сълзи в очите.
Денят на Победата! Денят на Победата! Денят на Победата!

Този Ден Победен със барут пропит е,
той е празник посивели са косите.
Той е радост със сълзи в очите.
Денят на Победата! Денят на Победата! Денят на Победата!

Скачать