ГЪАЛЕБЕ КУНЮ

Автор перевода - Асан Билялов

Гъалебе куню, бизден адден узакъ эди,
Сёнген атештеки битеяткъан къор киби.
Тоз-дуфангъа янгъан-куйген ёллар кечип, -
Бу кунни, кучюмиз олгъаны къадар, якъынлаштырдыкъ!

Бу Гъалебе куню – Барот къокъуп къалды!
Бу самайдаки чал сач иле Байрам олды.
Бу козьяш толу къуванч.
Гъалебе куню! Гъалебе куню! Гъалебе куню!

Мартен собалары къаршысында гедже-куньдюз,
Ветанымыз юкъу корьмеди.
Гедже-куньдюз агъыр куреш алып бардыкъ,
Бу кунни, къолумыздан кельгени къадар, якъынлаштырдыкъ.

Бу Гъалебе куню – Барот къокъуп къалды!
Бу самайдаки чал сач иле Байрам олды.
Бу козьяш толу къуванч.
Гъалебе куню! Гъалебе куню! Гъалебе куню!

Селям алейкум, ана, афсус, эр кес къайталмады…
Къана, чыкъ устюнден яланаякъ юрсек!
Яры Авропа, яры дюнья бойлап кечтик –
Бу кунни, къолумыздан кельгени къадар, якъынлаштырдыкъ.

Бу Гъалебе куню – Барот къокъуп къалды!
Бу самайдаки чал сач иле Байрам олды.
Бу козьяш толу къуванч.
Гъалебе куню! Гъалебе куню! Гъалебе куню!

Бу Гъалебе куню – Барот къокъуп къалды!
Бу самайдаки чал сач иле Байрам олды.
Бу козьяш толу къуванч.
Гъалебе куню! Гъалебе куню! Гъалебе куню!

Скачать