ЧЕДИБДЕШЛА БАРХIИ

Перевёл на даргинский язык: Расул Багомедов, народный писатель Дагестана

Чедибдешла БархIи бахъ гьарахълири,
Бишунси цIализир гара дилшулри.
Дигуб ерсла тIулри хясализирри, –
Ил бархIи диубцад гъамсабирулри.

Ил Чедибдешла БархIи янсавли тIембикIулри.
ЛихIишкантачиб хIянбар ил нушала байрамри.
Ил сабри разидешра, ХIулбазир дуцIар нургъбар – КартIибти хIила игъбар.
Ил Чедибдешла БархIи! Ил Чедибдешла БархIи! Ил Чедибдешла БархIи!

Мугьри дицIахъути пучрала гьалаб
Къарауйчиб мурталра тIашси ВатIай
ХIулби кьяпIдарибси хIебири сягIят:
Мурталра бири ил декIси дергълизиб, –
Ил бархIи диубцад гъамсабирулри.

Ил Чедибдешла БархIи Янсавли тIембикIулри.
ЛихIишкантачиб хIянбар Ил нушала байрамри.
Ил сабри разидешра, ХIулбазир дуцIар нургъбар – КартIибти хIила игъбар.
Ил Чедибдешла БархIи! Ил Чедибдешла БархIи! Ил Чедибдешла БархIи!

Салам, неш, чархIедухъунра лерилра.
Цайкьяшмачил дуцIли наб дигахъира
Аръа маркала цIуб ургубакадли!
Байхъала Европа къунзкабарира,
Ил бархIи диубцад гъамсабирулри.

Ил Чедибдешла БархIи Янсавли тIембикIулри.
ЛихIишкантачиб хIянбар Ил нушала байрамри.
Ил сабри разидешра, ХIулбазир дуцIар нургъбар – КартIибти хIила игъбар.
Ил Чедибдешла БархIи! Ил Чедибдешла БархIи! Ил Чедибдешла БархIи!

Скачать