ПОБЕДА КЮНЬЭ

Перевод на долганский язык  Нины Кудряковой.

Победа  Кюньэ  бихигиттэн  ыраак  этэ,
Отуу  уота утуйуогугар диэри.
Орок  барыта  кам убайбыта, кирдээк,-
Ити кюн кьэлиэгин  мэнгийэн.

Ити  Победа  Кюньэ Порох дэм  хыттаак,
Ити  тангара Чээлкээ  баттактаак.
Ити  ёёрю Кихи  карагын  уулаак.
Победа  Кюньэ! Победа  Кюньэ! Победа  Кюньэ!

Кюнньэри-тюнньэри  юлэни  кото  хатаан,
Бихиги  Дойдубут  утуйбакка  юльэльээн.
Кюнньэри-тюнньэри  кытаанак  ёльорсюгэ
Ити  кюн кьэлиэгин  мэнгийэн.

Ити  Победа  Кюньэ Порох дэм  хыттаак,
Ити  тангара Чээлкээ  баттактаак.
Ити  ёёрю Кихи  карагын  уулаак.
Победа  Кюньэ! Победа  Кюньэ! Победа  Кюньэ!

Дорообо, иньэ, элбэкпит тённюбэтэ.
Атак хыгынньак от юстюн хюрьёк этим!
Европа ангарын кааман, хир да  ангарын, -
Ити кюн кьэлиэгин  мэнгийэн.

Ити  Победа  Кюньэ Порох дэм  хыттаак,
Ити  тангара Чээлкээ  баттактаак.
Ити  ёёрю Кихи  карагын  уулаак.
Победа  Кюньэ! Победа  Кюньэ! Победа  Кюньэ!

Ити  Победа  Кюньэ Порох дэм  хыттаак,
Ити  тангара Чээлкээ  баттактаак.
Ити  ёёрю Кихи  карагын  уулаак.
Победа  Кюньэ! Победа  Кюньэ! Победа  Кюньэ!

Скачать