გამარჯვების დღე

Гамарджвебис дгэ, рогор ико чвенган шорс.
Титкос цэцхлши накверчхали днебодэс.
Ико бэври мтверши амомцвари мицеби.
Рогор могвиахловебиа эс дгэ
 
Эс гамарджвебис дгэ дэнтис суни ром асдис.
Ам дгэсасцаулс тчагарам ром шэмоэпара.
Эс сихарули црэмлиан твалэбши 
Гамарджвэбис дгэ Гамарджвэбис дгэ Гамарджвэбис дгэ

Дгэ да гамэ садноб гумэлэбтан.
Вэр чаукравс чвэн самшоблос твали.
Дгэ да гамэ вагодзелебдит мдзимэ брдзолас.
Рогор могвиахловебиа эс дгэ

Эс гамарджвебис дгэ дэнтис суни ром асдис.
Ам дгэсасцаулс тчагарам ром шэмоэпара.
Эс сихарули црэмлиан твалэбши 
Гамарджвэбис дгэ Гамарджвэбис дгэ Гамарджвэбис дгэ

Гамарджоба деда,квела вер давбрундит чвен.
Цвриан велзе гаморбенас рогор внатроб мэ.
Эвропа да дедамица пехит  мовиарет чвен.
Ам дгес уахловдебодит рогорц шегведзло

Эс гамарджвебис дгэ дэнтис суни ром асдис.
Ам дгэсасцаулс тчагарам ром шэмоэпара.
Эс сихарули црэмлиан твалэбши 
Гамарджвэбис дгэ Гамарджвэбис дгэ Гамарджвэбис дгэ

Эс гамарджвебис дгэ дэнтис суни ром асдис.
Ам дгэсасцаулс тчагарам ром шэмоэпара.
Эс сихарули црэмлиан твалэбши 
Гамарджвэбис дгэ Гамарджвэбис дгэ Гамарджвэбис дгэ

Скачать