ХОРЛАМ КЮН

Автор перевода - Зураб Узденов

Бек узагъет Хорлам кюннге элтген джол,
Ахырсызча кёрюне эд бирде ол.
Къанлы джолда солуй отну, тютюнню
Джууукълашдырыб кюрешдик бу кюнню.

Бу Хорлам кюн кюкюрт ийисден толуб,
Бу байрамны хончалары чал болуб,
Бу къууанчны кёзлеринде – джыламукъ…
Нюр Хорлам кюн, хур Хорлам кюн – ёмюр зауукъ!

Кече-кюн да отда къурчну эрите,
Джауну тыяр сауут-сабала эте,
Къысха тюшде кёре халкъ рахат тюнню,
Джууукълашдырыб кюрешдик бу кюнню.

Бу Хорлам кюн кюкюрт ийисден толуб,
Бу байрамны хончалары чал болуб,
Бу къууанчны кёзлеринде – джыламукъ…
Нюр Хорлам кюн, хур Хорлам кюн – ёмюр зауукъ!

Анам, келдим, мени насыбым тутду…
Кёб джашны уа тоюмсуз аджал джутду,
Ала халкъдан кери эте ёлюмню,
Саугъа этиб бергендиле бу кюнню.

Бу Хорлам кюн кюкюрт ийисден толуб,
Бу байрамны хончалары чал болуб,
Бу къууанчны кёзлеринде – джыламукъ…
Нюр Хорлам кюн, хур Хорлам кюн – ёмюр зауукъ!

Скачать