НЕҢГЕН КŸН

перевел Кытыбал Виктор Трофимович

Неңген кÿн, ол пистең кандыг ыраак
ÿчкен шылап шоңда шаганак
Тозынныг чоллар кÿйген полган
Ол кÿнди пар кÿчле чагынаткан
 
По неңген кÿн, тарла чытанкаан
По пайрам, паштарыла агаркан 
По сöниж, кöстеринде чаж аккан
Неңген кÿн! Неңген кÿн! Неңген кÿн!
  
Тÿнни тÿшле тебир иткен кебеде
Кöс чаппады пистең Тöреен черибис
Тÿнни тÿшле аар чаглашты öтирген
По кÿнди кайде ле чагынаткан
 
По неңген кÿн, тарла чытанкаан
По пайрам, паштарыла агаркан 
По сöниж, кöстеринде чаж аккан
Неңген кÿн! Неңген кÿн! Неңген кÿн!
 
Эзен анам, парчың ойто ньанган чак
Чылайак арчыла чÿкÿрийзем!
Кÿнпадышты, чарым черди алтап чööр
По кÿнди шытажып чагынаткан
 
По неңген кÿн, тарла чытанкаан
По пайрам, паштарыла агаркан 
По сöниж, кöстеринде чаж аккан
Неңген кÿн! Неңген кÿн! Неңген кÿн!

По неңген кÿн, тарла чытанкаан
По пайрам, паштарыла агаркан 
По сöниж, кöстеринде чаж аккан
Неңген кÿн! Неңген кÿн! Неңген кÿн!

Скачать