УЬСТЮНЛЮКНЮ ГЮНЮ

Къумукъ тилге Супиянат Мамаева таржума этген

Уьст гелген гюн, болса да бизден арек,
Шо гюнден гьеч умут уьзмеди юрек.
Яллайгъан от-оьртенлени ичинден –                                   
Шо гюнню биз алып чыкъдыкъ  гючденден.

Шо гюн – Уьст гелген  гюн, тютюнге  толгъан, 
Шо – байрам гюн, къара чачы  агъаргъан. 
Шо  шатлы гюн, гёзюнден яш агъагъан.
Уьст гелген  гюн! Уьст гелген гюн! Уьст гелген гюн!

Гече-гюнлер  мартен печни алдында
Гёз юммады  азиз  ана  Ватан да.
Къызгъын давну, от-гюллени  ичинден –
Шо гюнню биз алып чыкъдыкъ гючденден.

Шо гюн – Уьст гелген  гюн, тютюнге  толгъан, 
Шо – байрам гюн, къара чачы  агъаргъан. 
Шо  шатлы гюн, гёзюнден яш агъагъан.
Уьст гелген  гюн! Уьст гелген гюн! Уьст гелген гюн!

Азиз анам, къайтмагъанбыз  барыбыз …
Чыкъда ялан чапма гьасирет  жаныбыз! 
Европаны къап яртысын  оьтгенбиз,
Шо гюнню биз Элге ювукъ этгенбиз.

Шо гюн – Уьст гелген  гюн, тютюнге  толгъан, 
Шо – байрам гюн, къара чачы  агъаргъан. 
Шо  шатлы гюн, гёзюнден яш агъагъан.
Уьст гелген  гюн! Уьст гелген гюн! Уьст гелген гюн!

Скачать