ROJA SERKEFTİNÊ

Çiqasî Roja Serkeftinê dûr bû,
Wek rejîyê nav agirê temirî 
Rê dirêj bû, di nav tozê de, şewitî
Me ev roj nêzîk dikir, çawa karî

Roja Serkeftinê bi bîna barûtê
Ev cejna ya têlên spî yên nav biskê
Ev şabûna bi hêsrên li ser çavan
Roja Serkeftinê! Serkeftinê! Serkeftinê! 

Şev û roj li ber ocaxên martînî
Welatê me qet danedida çavan
Şev û roj me dimeşand şerê giran 
Me ev roj nêzîk dikir çawa karî

Roja Serkeftinê bi bîna barûtê
Ev cejna ya têlên spî yên nav biskê
Ev şabûna bi hêsrên li ser çavan
Roja Serkeftinê! Serkeftinê! Serkeftinê! 

Dem baş, dayê, em hemû venegerîn
Xwezî pêxas reviyama ser xunavê
Nîv Ewropa meşîyan, nîvê Erdê
Me ev roj nêzîk dikir çawa karî

Roja Serkeftinê bi bîna barûtê
Ev cejna ya têlên spî yên nav biskê
Ev şabûna bi hêsrên li ser çavan
Roja Serkeftinê! Serkeftinê! Serkeftinê!

Скачать