Jеңӱ кӱн

Автор перевода на телеутский язык  Валентина Николаевна Баксарина

Jеңӱ кӱн қааньда ыраақ пистең полды,
Қоңылқалған қосчо отто қайылды.
Қанча қулаш отқо қуйқалып пастық – 
Пуунғу кӱнди акелеге қаралдық.

Jеңӱ кӱнге ыштын jыды öтқалған,
Пуу пайрамға паштар кöп қажайқалған. 
Пуу сӱгӱнчи jаштар кöскö толқалған. 
Jеңӱ кӱн! Jеңӱ кӱн! Jеңӱ кӱн!

Тӱни, тӱжи қызу кемеге кöрип,
Öскöн jерим кöстöрин jумбағойды. 
Тӱни, тӱжи ур кӱрешти апарып – 
Пуунғы кӱнди пери тартып чыдаштық

Jеңӱ кӱнге ыштын jыды öтқалған,
Пуу пайрамға паштар кöп қажайқалған. 
Пуу сӱгӱнчи jаштар кöскö толқалған. 
Jеңӱ кӱн! Jеңӱ кӱн! Jеңӱ кӱн!

Эзен, эне, jашта jууда jығылдық...
Jылаңайақ чалым сууға пасjадык!
Jарық орой jерди öткӱре jӱрдик, 
Пуунғы кӱнди чыдрадынып акелдик.

Jеңӱ кӱнге ыштын jыды öтқалған,
Пуу пайрамға паштар кöп қажайқалған. 
Пуу сӱгӱнчи jаштар кöскö толқалған. 
Jеңӱ кӱн! Jеңӱ кӱн! Jеңӱ кӱн!

Jеңӱ кӱнге ыштын jыды öтқалған,
Пуу пайрамға паштар кöп қажайқалған. 
Пуу сӱгӱнчи jаштар кöскö толқалған. 
Jеңӱ кӱн! Jеңӱ кӱн! Jеңӱ кӱн!

Скачать