YEŇIŞ GÜŇI!!!

Ýeňiş güni bizden uzakdady has,
Duşmandan Watany etmeli halas,
Geçilmeli şol ýalynly ýollary
Gysgaldypdy gerçekleriň gollary

Däri tusselapdi Ýeňiş gününde, Çalaran saçlaryň  baýramydyr bu
Bu şatlyga gözlerden yaş akypdy
Seň uçin, sen uçin eý, Ýeniş güni!
Ýeňiş güni! Ýeňiş güni! Ýeňiş güni!

Marten peçleň ody bir dem sonmedi,
Watan hawp astynda-gözün ýummady.
Kyn soweşler gije-gündiz diňmedi,
Al-ganlar doküldi bu Ýeňiş üçin

Däri tusselapdi Ýeňiş gününde, Çalaran saçlaryň  baýramydyr bu
Bu şatlyga gözlerden yaş akypdy
Seň uçin, sen uçin eý, Ýeniş güni!
Ýeňiş güni! Ýeňiş güni! Ýeňiş güni!

Salam, eje dolanyp  gelmedikler bar,
Gownüm Watan sahrasyna dolanýar.
Adimlap geçildi Ýewropa, Ýer şar!
Ogullar baş goýdy bu Ýeňiş üçin.

Däri tusselapdi Ýeňiş gününde, Çalaran saçlaryň  baýramydyr bu
Bu şatlyga gözlerden yaş akypdy
Seň uçin, sen uçin eý, Ýeniş güni!
Ýeňiş güni! Ýeňiş güni! Ýeňiş güni!

Däri tusselapdi Ýeňiş gününde, Çalaran saçlaryň  baýramydyr bu
Bu şatlyga gözlerden yaş akypdy
Seň uçin, sen uçin eý, Ýeniş güni!
Ýeňiş güni! Ýeňiş güni! Ýeňiş güni!

Скачать