ТИИЛЕЛГЕ ХҮНҮ.

Перевод на тувинский язык.  Версия ЛМ Норбу. По заказу Демкиной СА.

Тиилелге хүнү оранчок ырак турду,
Өшкен оттуң көзүнге дөмей
Довурактыг, ыштыг берге оруктар-
Шак ол хүн дээш бергелерни эрттивис.

Тиилелгениң хүнү дарызыг чыттыг,
Көгерерген, хөйнү көрген байырлал.
Өөрүшкүден карак чажы бадып турда,
Тиилелге хүнү! Тиилелге хүнү! Тиилелге хүнү!

Дүн-хүн чокка мартеновчу суугулар
Тура дүшпээн, Төрээн чуртум шыдашты..
Дүн-хүн чокка кадыг-берге дайынга
Тиилелгени чоокшуладып келдивис.

Тиилелгениң хүнү дарызыг чыттыг,
Көгерерген, хөйнү көрген байырлал.
Өөрүшкүден карак чажы бадып турда,
Тиилелге хүнү! Тиилелге хүнү! Тиилелге хүнү!

Экии, авай! Кезиивис чанып келбээн...
Кызыл-даван шалың кырлап маңназа!.
Европаны, делегейни одурту
Тиилелге дээш могаг чокка бастывыс.

Тиилелгениң хүнү дарызыг чыттыг,
Көгерерген, хөйнү көрген байырлал.
Өөрүшкүден карак чажы бадып турда,
Тиилелге хүнү! Тиилелге хүнү! Тиилелге хүнү!

Тиилелгениң хүнү дарызыг чыттыг,
Көгерерген, хөйнү көрген байырлал.
Өөрүшкүден карак чажы бадып турда,
Тиилелге хүнү! Тиилелге хүнү! Тиилелге хүнү!

Скачать